Literature

EUROSET 5020 PDF

View and Download Siemens Euroset quick manual online. Euroset Telephone pdf manual download. Siemens Euroset Pdf User Manuals. View online or download Siemens Euroset Quick Manual. Euroset – read user manual online or download in PDF format. Pages in total:

Author: Tygomuro Goltisho
Country: Uzbekistan
Language: English (Spanish)
Genre: Career
Published (Last): 10 December 2008
Pages: 335
PDF File Size: 14.41 Mb
ePub File Size: 10.88 Mb
ISBN: 415-6-98821-188-9
Downloads: 80317
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gardalkis

Ik wil graag zien wie ons belt, aangezien we nogal eens gebeld worden en vervolgens de hoorn erop gegooid wordt. Stel uw vraag in het forum. P In set ting mode. Hoe kan ik nummerweergave instellen op deze telefoon.

Vul dan hier uw emailadres in. Is eurosft lichtnetadapter van uw toestel aangesloten en zit de adapter in het stopcontact? Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider. Gesteld op om When tr ying to connect: Uw handleiding is per email verstuurd.

Hoe doe ik dat. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien. Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Euroset hoe kan ik mijn toestel doorzetten naar mijn mobiele nummer Gesteld op om English als bijlage per email. Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig 520 te weten als u er wel of niet mee geholpen bent! Hoe kan ik ingestelde nummers verwijderen, of veranderen??

Most Related  ENCIKLOPEDIJA PCELARSTVA PDF

Ik wil graag naamweergave in de display vanuit de snelkiesnummers Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Controleer uw email Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Staat duidelijk in de handleiding: Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding. euuroset

Handleiding Siemens Euroset (pagina 1 van 9) (English)

Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd. Abonneren Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Siemens Euroset bij: De handleiding is 0,39 mb groot. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. With additional ser vice s from public network pr oviders:.

Most Related  SEGUVERA HISTORY IN TAMIL PDF

Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Email deze handleiding Delen: Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft.

Prilog – Siemens Euroset 5020 User Manual

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken. Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken. Hoe kan ik de tijd correct instellen?

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. En om door schakelen er eurpset te halen: Interne klok instellen, pagina 2 Geantwoord op om Geantwoord op om Ik krijg geen datum of klok te zien als de hoorn op ligt? Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

When installing, connecting and operating the telephone.

Je hebt een toetscombinatie nodig voor je de tijd kunt aanpassen:

Back To Top